Na stres świąteczno - noworoczny i na Sylwestra

Na stres świąteczno - noworoczny i na Sylwestra

 

Chcesz poznać naszą najbardziej aktualną ofertę? Zajrzyj do działu >> Na TOPIE
 

 
Virbac Zenifel - wkład uzupełniający 48 ml - Feromony o działaniu uspokajającym dla kotów
Virbac Zenifel - wkład uzupełniający 48 ml - Feromony o działaniu uspokajającym dla kotów

Opakowanie:  płyn 48 ml
Producent  Virbac

ZASTOSOWANIE

 • Feromony o działaniu uspokajającym są głównie zalecane dla poprawy komfortu życia kotów wykazujących niewłaściwe zachowania, jak znaczenie moczem w pomieszczeniach zamkniętych, nadmierne drapanie,  które to zachowania są wynikiem stresujących sytuacji. Są one zalecane w takich przypadkach jak zmiany w bezpośrednim otoczeniu, przeprowadzka do nowego domu, ekspozycja na hałas, inne wydarzenia (np. spotkania towarzyskie). W produkcie ZENIFEL Dyfuzor zastosowano specjalną technologię, która zapewnia uwalnianie feromonów przez 6 tygodni.
 

SKŁAD

 • ZENIFEL Dyfuzor zawiera analogii frakcji F3 kocich feromonów policzkowych (3,33 %), które są  specyficzne gatunkowo, zatem wykazują działanie tylko u kotów. Substancje te są znane ze swoich właściwości uspokajających i zapewniają kotom dobre samopoczucie.
 

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Instalowanie urządzenia:
 1. Odkręcić nakrętkę z wkładu (w razie potrzeby należy użyć kawałka materiału w celu odkręcenia nakrętki) i umieścić go w dyfuzorze.
 2. Włożyć dyfuzor do gniazdka elektrycznego w pozycji pionowej. Przekręcić dyfuzor w razie potrzeby. Flakon zawsze musi znajdować się poniżej gniazdka.
 • ZENIFEL Dyfuzor musi być włożony do gniazdka o napięciu 220-240 V przez cały zalecany czas stosowania.
 • Każdy flakon wystarcza na okres do 6 tygodni. Jednakże ruch powietrza, jego lokalizacja w pomieszczeniu, temperatura i wilgotność powietrza mogą wpływać na szybkość dyfuzji.
 • Dla zapewnienia optymalnego działania należy wymieniać wkład co 6 tygodni.
 • By wyczyścić dyfuzor należy wytrzeć go suchą ściereczką, a następnie należy umyć ręce.
 • Nie należy kłaść wkładu lub nakrętki bezpośrednio na niektórych powierzchniach (powierzchnie malowane, plastikowe ...). 
 • Z dyfuzora może wydobywać się lekki zapach, podobny do zapachu wydobywającego się z grzejnika elektrycznego, co szczególnie może mieć miejsce wtedy, gdy gromadzi się na nim kurz. 
 • Można zauważyć także małą smużkę dymu, co nie stanowi jednak żadnego zagrożenia. 
 • Może pojawić się żółto-brązowe zabarwienie roztworu we flakonie, jak i mogą pojawić się plamki na ceramicznej płytce wewnątrz dyfuzora, co nie ma wpływu na funkcjonowanie urządzenia.
 • Nie transportować samolotem. Nadciśnienie wywołane transportem lotniczym powoduje wycieki.
 • Należy wymieniać urządzenie elektryczne po 6 miesiącach ciągłego użytkowania lub po zużyciu 4 wkładów.
 

Szczegółowa instrukcja stosowania:

Znaczenie moczem
Kiedy
Po zlokalizowaniu i usunięciu wszystkich śladów znaczenia moczem.
Gdzie
W pomieszczeniu/pomieszczeniach gdzie są ślady moczu.
Czas stosowania
Stosować aż do momentu opróżnienia flakonu. W razie potrzeby użyć kolejnego flakonu.
Przydatne wskazówki:
 
 • Usuwać codziennie odchody z kuwety. Myć kuwetę z użyciem wody i bezzapachowego mydła. Wymieniać piasek raz w tygodniu.
 • Myć ściany i inne pionowe powierzchnie wodą i bezzapachowym mydłem. W przypadku dywanów,  tkanin i materacy namoczyć powierzchnię wodą gazowaną (np. woda sodowa), aby uwidocznić ślady moczu, a następnie wytrzeć te miejsca. Wykonać wcześniej test w miejscu niewidocznym. Nigdy nie używać wybielacza, który jest atrakcyjny dla kotów.
 • Unikać karania kota, gdyż może to zwiększyć intensywność znaczenia moczem.
 
 
Drapanie
Kiedy
 • Od momentu stwierdzenia drapania po raz pierwszy.
Gdzie
 • W pomieszczeniu/pomieszczeniach gdzie stwierdzono drapanie.
Czas stosowania
 • Stosować aż do momentu opróżnienia flakonu. W razie potrzeby użyć kolejnego flakonu.
Przydatne wskazówki:
 
 • Nabyć drapaki dla kota. Umieścić je w ulubionych miejscach kota. Gdy kot drapie w innym miejscu, należy przenieść ostrożnie kota z tego miejsca do miejsca, gdzie znajduje się drapak. Nie należy karać kota i krzyczeć na niego.
 
 
Gospodarstwa domowe z więcej niż jednym kotem
Koty to zwierzęta bardziej terytorialne niż socjalne. Przybycie do domu nowego, dorosłego kota lub małego kotka może powodować napięcia między kotami już zamieszkującymi w tym gospodarstwie.  To może z kolei powodować agresję u kota lub izolowanie się go od innych kotów.
Kiedy
 • 24 godziny przed wprowadzeniem nowego kota do domu.
Gdzie
 • Przynajmniej jeden dyfuzor w pokoju, gdzie będzie przebywał nowy kot.
 • Idealnie, jeden dyfuzor w każdym pokoju, w którym często przebywają koty.
Czas stosowania
 • Stosować aż do momentu opróżnienia flakonu. W razie potrzeby użyć kolejnego flakonu.
Przydatne wskazówki:
 
 • Należy stworzyć otoczenie przyjazne kotom.
 • Oddzielna miska na jedzenie i wodę dla każdego kota.
 • Czysta kuweta z  piaskiem dla każdego kota.
 • Oddzielne miejsce do spania dla każdego kota.
 • Jeśli możliwe, oddzielić te 3 miejsca (spanie, jedzenie/woda i kuweta).
 
 
Zachęcanie do wzajemnego poznawania się.
Kiedy
 • 24 godziny przed wprowadzeniem nowego kota do domu
Przydatne wskazówki:
 
 • Zastosować uspokajające feromony w pokoju przeznaczonym dla nowego kota jak zalecono, tj. 24 godziny przed wprowadzeniem go do domu. 
 • Umieścić nowego kota w tym pokoju, oddzielnie od miejsca przebywania innych kotów. 
 • Zapewnić nowemu kotu jedzenie, wodę, czystą kuwetę z piaskiem, zapewnić miejsce do schronienia.
 • Zostawić kota w tym pokoju do czasu jego uspokojenia się.
 • Po okresie aklimatyzacji pozostawić drzwi do pokoju uchylone, aby kot mógł poznać resztę domu i poszukać schronienia w swoim pokoju,  jeśli  zechce.
 • Należy pozwolić innym kotom wejść i poznać pokój nowego kota.
 • Podczas okresu wzajemnego zapoznawania się normalnym jest, że koty prychają i ganiają się.  Relacje między kotami stopniowo będą się poprawiać. 
 • Jeśli poprawa nie będzie zauważalna, należy poprosić o pomoc lekarza weterynarii. 
 • Być może potrzebne będzie dokonanie innych zmian po to, by wszystkie koty przebywające w jednym gospodarstwie lepiej się zapoznały.
 
 
Przeprowadzka do nowego domu / przemeblowanie / podróż
Przeprowadzka do nowego domu, przemeblowanie czy też podróż w nowe miejsce mogą być stresujące dla kotów. Zastosowanie uspokajających feromonów może zapewnić im komfort.
Kiedy
 • 24 godziny przed wprowadzeniem kota do domu.
Gdzie
 • Przynajmniej jeden dyfuzor w pokoju, gdzie będzie przebywał  kot.
 • Idealnie, jeden dyfuzor w każdym pokoju, w którym często przebywają koty.
Czas stosowania
 • Stosować aż do momentu opróżnienia flakonu. W razie potrzeby użyć kolejnego flakonu.
Notatka
 • Dyfuzor można stosować w różnych transporterach oraz w praktykach weterynaryjnych,  by zapewnić kotom przyjazne otoczenie.
Przydatne wskazówki:
 
 • Przed przeprowadzką do nowego domu należy zastosować uspokajające feromony w aktualnym miejscu przebywania w sposób przedstawiony powyżej.
 • W dniu przeprowadzki trzymać kota z dala od wszelkich rzeczy związanych z przeprowadzką. Zastosować uspokajające feromony jak wskazano, w zamkniętym pokoju, w nowym domu, 24 godziny przed przemieszczeniem tam kota. W tym zamkniętym pokoju należy zapewnić kotu jedzenie, wodę i kuwetę z piaskiem, by kot mógł się uspokoić.  Gdy kot będzie spokojny należy otworzyć drzwi tego pokoju, by pozwolić kotu stopniowo poznawać resztę domu.
 • Trzymać kota w domu do czasu zaznaczenia przez niego swojego terytorium. To może trwać od kilku godzin do kilku dni i jest to konieczne, aby kot rozpoznawał swoje nowe terytorium.
 
 
Stresujące wydarzenia
Różne wydarzenia w domu mogą być bardzo stresujące dla kota. To może być wizyta gości lub inne spotkania towarzyskie. Głośne hałasy, jak fajerwerki czy burze, mogą powodować znaczny stres. Zastosowanie uspokajających feromonów może pomóc kotu zaadaptować się do tych sytuacji.
Kiedy
 • Jeśli to jest możliwe, przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem stresującego wydarzenia, w którym one mogą uczestniczyć.
Gdzie
 • W pomieszczeniu/pomieszczeniach często odwiedzanych przez kota podczas stresujących wydarzeń.
Czas stosowania
 • Stosować aż do momentu opróżnienia flakonu. W razie potrzeby użyć kolejnego flakonu.
 
 

Przeciwwskazania:

 • ZENIFEL Dyfuzor nie jest zalecany do stosowania u kotów, u których występują problemy w zachowaniu niezwiązane ze stresującymi wydarzeniami.
 • W przypadku poważnych zaburzeń zachowania, takich jak jawna agresja, zaleca się kontakt z lekarzem weterynarii.
 

OSTRZEŻENIA

 • Przeczytać uważnie informacje dotyczące zastosowania preparatu i ostrzeżeń. Zachować je do późniejszego wykorzystania. 
 • Ostrzeżenia dotyczące zagrożenia pożarem, porażenia prądem lub innych obrażeń ciała.
  • Nie podłączać innych urządzeń do gniazdka elektrycznego znajdującego się powyżej włączonego dyfuzora.
  • Nie stosować bez dyfuzora.
  • Nie stosować z innymi dyfuzorami.
  • Nie stosować przedłużaczy, listw zasilających oraz przejściówek.
  • Nie dotykać dyfuzora podczas jego używania,  ponieważ wewnętrzne części urządzenia będą bardzo gorące.
  • Nie otwierać urządzenia ani nie próbować w jakikolwiek sposób modyfikować jego części wewnętrznych.
  • Nie zanurzać w wodzie.
  • Trzymać poza zasięgiem dzieci.
  • Unikać kontaktu z oczami, skórą, odzieżą.
 • W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem okulistą.
 • W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie ten obszar skóry wodą  i oczyścić zabrudzoną odzież.
 • W przypadku połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 • NIE wywoływać wymiotów.
 

Cena: 48,00 zł
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2