Spraye dla kotów przeciwko pchłom i kleszczom

Spraye dla kotów przeciwko pchłom i kleszczom


		

 

 

 

Chcesz poznać naszą najbardziej aktualną ofertę?
Zajrzyj do działu
 >> Na TOPIE


 
 
Fiprex spray 250 ml - do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów - dla psów i kotów
Fiprex spray 250 ml - do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów - dla psów i kotów

Opakowanie:  płyn 250 ml
Producent  Vet-Agro
Kod EAN:  5909997066646

Preparat biobójczy przeznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów i kotów

 

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej:

 • Fipronil 0,5 g/100 ml

 

Wskazania lecznicze:

 • Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u psów i kotów.
 • Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni.
 • Fiprex® można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).Przeciwwskazania:

 • Nie stosować u szczeniąt i kociąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub ważących mniej niż 2 kg.
 • Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe.
 • Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji.
 • Nie stosować u królików.Działania niepożądane:

 • W przypadku polizania przez zwierzę miejsca zastosowania preparatu, może wystąpić ślinotok, wymioty oraz inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowiałość).
 • W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd lub przetłuszczony wygląd.
 • Działania niepożądane ustępują zwykle po 24 godzinach.
 • O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. F
 • ormularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).Dawkowanie i droga(-i) podania:

 • Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę.
 • Nie kąpać zwierząt 2 dni przed i 2 dni po zastosowaniu produktu.Zalecenia dla prawidłowego podania:

 • Preparat stosuje się zewnętrznie na skórę w dawce: od 1,5 do 3,0 ml na 1 kg mc – tj. 7,5 – 15 mg fipronilu/kg mc, co odpowiada 3-6 naciśnięć pompki dozownika butelki na 1 kg mc.
 • Butelka 250 ml
  • Przekręcić nakrętkę rozpylacza do pozycji ON. Preparat rozpylać równomiernie z odległości około 20 cm, odgarniając sierść, bezpośrednio na całą powierzchnię skóry zwierzęcia.
  • Unikać przedostania się preparatu do oczu i nosa (w tym celu na okolice głowy u zwierząt nerwowych lub szczeniąt można nanieść produkt za pomocą zwilżonej gąbki).
  • Po zabiegu ustawić zakrętkę w pozycji OFF.
 • W celu uzyskania optymalnego efektu działania produkt należy podawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów pomiędzy kolejnymi aplikacjami.
 • Należy zawsze mieć na uwadze aktualny stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie.
 • Preparat nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia.
 • Po zabiciu kleszcze zazwyczaj spadają z kota lub psa, natomiast te które pozostaną mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie.
 • W niekorzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą pozostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można całkowicie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych.
 • Pchły występują również w miejscach w których przebywają zwierzęta (legowiska, dywany). Miejsca te również powinny być poddane działaniu preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odkurzane.
 • Wszystkie koty i psy przebywające w gospodarstwie domowym powinny również podlegać leczeniu.

 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Zapobiegać lizaniu sierści przez zwierzęta kilka godzin po zabiegu. Nie stosować na uszkodzoną skórę psa lub kota. Zwierzęta o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu nie powinny być poddawane zabiegowi.
 • Zaleca się podawać preparat w gumowych rękawiczkach ochronnych. Podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Unikać kontaktu preparatu ze skórą. Po zabiegu dokładnie umyć ręce. Nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia preparatu. W przypadku kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody. Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu powinny zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji.
 • W badaniach prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych nie zaobserwowano negatywnego wpływu na reprodukcję ani negatywnego działania teratogennego. Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących suk lub kotek ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może wzrosnąć przy przedawkowaniu preparatu. W wyniku przedawkowania może dojść do wystąpienia niekontrolowanych skurczy mięśni i drgawek. W niektórych przypadkach obserwowano pobudzenie lub senność oraz nadwrażliwość na hałas i światło. Stwierdzano także przejściowe zawroty głowy, nadmiernie ślinienie się oraz nudności i wymioty.
 • W miejscu podania produktu może dojść do przejściowego zaczerwieniania lub podrażnienia skóry. Wszystkie te objawy ustępują zwykle po upływie 24 godzin. W celu zmniejszenia ich intensywności można zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie się do zaleceń producenta ogranicza do minimum pojawienie się działań ubocznych.
 

Cena: 75,00 zł
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2