Preparaty dla psów przeciwko pchłom i kleszczom

Preparaty dla psów przeciwko pchłom i kleszczom


		

 

 

 

Chcesz poznać naszą najbardziej aktualną ofertę?
Zajrzyj do działu
 >> Na TOPIE


 
 
Fypryst Spot on XL - 10 pipet dla psa o wadze 40-60kg
Fypryst Spot on XL - 10 pipet dla psa o wadze 40-60kg

Opakowanie:  10 pipet
Producent  Krka

WSKAZANIA

 • Leczenie i przeciwdziałanie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.) i kleszczy (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) u psów.
 • Leczenie i kontrola alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) u psów.
 • Leczenie i przeciwdziałanie infestacji wszołów (Trichodectes canis) u psów.
 

PRZECIWWSKAZANIA

 • Ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni lub ważących mniej niż 2 kg.
 • Nie stosować produktu u zwierząt chorych (cierpiących na choroby układowe, gorączkę) lub u zwierząt w okresie rekonwalescencji.
 • Nie stosować produktu u królików ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a nawet zgonu.
 • Produkt jest przeznaczony do stosowania u psów. Nie należy go stosować u kotów ze względu na ryzyko przedawkowania.
 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

 • Jeżeli dojdzie do wylizania preparatu może pojawić się krótkotrwałe ślinienie wywołane działaniem nośnika. Bardzo rzadko obserwowano również przejściowe reakcje skórne w miejscu podania (odbarwienie skóry i utrata sierści, świąd, zaczerwienienie skóry) oraz uogólniony świąd i wyłysienia. Czasami obserwowano nadmierne ślinienie się, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulica, depresja, nerwowość), wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego.
 • Należy unikać przedawkowania.
 • W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

 • Psy
 

DAWKOWANIE

 • Dawkowanie:
  • Jedna pipetka jednodawkowa zawierająca 4,02 ml roztworu do nakrapiania dla psa o masie ciała 40 kg - 60 kg
  • W ten sposób podana zostanie minimalna zalecana dawka fipronilu wynosząca 6,7 mg/kg.
  • Ze względu na brak odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa minimalny okres pomiędzy kolejnymi zabiegami wynosi 4 tygodnie.
  • Zaleca się comiesięczne podawanie produktu w przypadku wysokiego ryzyka powtarzających się infestacji pcheł, jeżeli pies jest uczulony na ukąszenia pcheł oraz w przypadku koniecznej kontroli infestacji kleszczy lub częstych kąpieli psa z użyciem szamponów hipoalergicznych lub zmiękczających.
  • W obszarach, w których nie istnieje poważne zagrożenie infestacją pcheł i kleszczy, produkt Fypryst roztwór do nakraplania może być podawany co drugi lub trzeci miesiąc.
 • Droga podawania:
  • Podanie zewnętrzne, na skórę.
 • Sposób podawania:
  • Należy wyjąć pipetkę jednodawkową z opakowania.
  • Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, odkręcić i zdjąć końcówkę.
  • Odwrócić końcówkę i umieścić drugim końcem na pipetce.
  • Nacisnąć i przekręcić końcówkę, aby przebić zamknięcie, po czym zdjąć ją z pipetki.
  • Odgarnąć sierść zwierzęcia na grzbiecie pomiędzy łopatkami tak, aby widoczna była skóra.
  • Przyłożyć koniec pipetki do skóry i kilkukrotnie ścisnąć, w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę.
 • Produkt jest skuteczny przeciwko pchłom przez 2 miesiące i przeciwko kleszczom przez 4 tygodnie w zależności od poziomu presji środowiska.
 • Pchły są uśmiercane w przeciągu 24 godzin po infestacji.
 

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

 • Unikać kontaktu preparatu z oczami zwierzęcia.
 • Przed użyciem produktu należy usunąć ze zwierzęcia kleszcze w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia chorób.
 • Bardzo ważne jest, by podać produkt w miejscu, z którego zwierzę nie może go zlizać, oraz nie dopuścić do wylizywania się zwierząt poddanych leczeniu.
 • Ze względu na brak danych dotyczących skuteczności produktu po kąpieli/umyciu zwierzęcia szamponem, nie należy kąpać zwierzęcia 2 dni po podaniu produktu i częściej niż raz w tygodniu.
 • Przed zastosowaniem produktu można użyć szamponu zmiękczającego, jednak cotygodniowe stosowanie go po podaniu produktu skraca czas trwania ochrony przed pchłami do około 5 tygodni.
 • W trwającym 6 tygodni badaniu kąpiel zwierzęcia raz w tygodniu z użyciem szamponu leczniczego zawierającego 2% chloroheksydynę nie miała wpływu na skuteczność produktu przeciwko pchłom.
 • Psy nie powinny pływać w ciekach wodnych przez 2 dni po podaniu produktu (patrz punkt 13).
 • Po zabiegu mogą pozostać zagnieżdżone pojedyncze kleszcze, zatem nie można całkowicie wykluczyć ryzyka transmisji chorób zakaźnych w niekorzystnych warunkach.
 • Zakłada się, że kleszcze zostaną zabite i odpadną z gospodarza w ciągu 24 do 48 godzin po infestacji, z powodu braku dostępu do jego krwi jako pokarmu. Zagnieżdżenie pojedynczych kleszczy po zastosowaniu produktu nie może być wykluczone.
 • Pchły przenoszone przez zwierzęta domowe często bytują w legowiskach, miejscach gdzie zwierzę śpi i odpoczywa takich jak dywan i miękka tapicerka, które w przypadku masowej inwazji i na początku zabiegów zapobiegawczych powinny być poddane działaniu odpowiednich środków owadobójczych i regularnie odkurzane.
 • Produkt Fypryst roztwór do nakrapiania może być podawany hodowlanym i ciężarnym sukom oraz sukom w okresie laktacji.
 

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

 • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Przechowywać w opakowaniu oryginalnym w celu ochrony przed światłem.
 • Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego weterynaryjnego.

 

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

 • Produkt może wywołać podrażnienie błon śluzowych i oczu.
 • Należy chronić usta i oczy przed kontaktem z produktem.
 • Zwierzęta lub osoby o znanej nadwrażliwości na środki owadobójcze lub alkohol powinny unikać kontaktu z produktem Fypryst roztwór do nakrapiania. Należy unikać bezpośredniego kontaktu zawartości pipetki z palcami, a w przypadku, gdy taki kontakt miał miejsce, należy umyć ręce wodą i mydłem.
 • Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu preparatu z oczami, należy przepłukać je czystą wodą.
 • Po podaniu produktu należy umyć ręce.
 • Należy unikać dotykania leczonych zwierząt i nie należy zezwalać dzieciom na zabawę z nimi, aż do momentu wyschnięcia miejsca zastosowania produktu. Dlatego też zaleca się podanie produktu zwierzęciu w godzinach wieczornych. Wkrótce po zabiegu zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi.
 • Podczas podawania produktu nie należy palić, pić ani jeść.
 

PRZYDATNE INFORMACJE

 • FIPRONIL

  • Fipronil jest środkiem owadobójczym/roztoczobójczym należącym do grupy fenylopirazoli. Niszczy on stawonogi poprzez interakcję z ligandami kanałów chlorkowych, zwłaszcza tymi regulowanymi przez neurotransmiter kwasu gamma aminomasłowego (GABA). Blokuje w ten sposób pre- i postsynaptyczny transfer jonów chlorowych przez błony komórkowe, czego wynikiem jest niekontrolowana aktywność ośrodkowego układu nerwowego i śmierć owadów lub roztoczy.
  • Produkt Fypryst roztwór do nakrapiania zawiera substancję czynną fipronil, która posiada unikalny mechanizm działania przeciwko pchłom i kleszczom. Gromadzi się ona w tłuszczowej strukturze skóry i mieszkach włosowych, skąd jest sukcesywnie wydzielana na powierzchnię skóry i sierści, co zapewnia długoterminowe działanie produktu.
  • Całkowita dawka fipronilu wchłonięta przez skórę po miejscowym podaniu produktu Fypryst roztwór do nakraplania jest bardzo mała.
  • Po podaniu produktu Fypryst roztwór do nakrapiania, fipronil rozprzestrzenia się za pośrednictwem gradientu stężeń w skórze i sierści zwierząt od miejsca podania do obszarów peryferyjnych (lędźwiowych, bocznych, itd.)
  • Fipronil nie jest wchłaniany, a zatem nie jest metabolizowany w organizmie.
  • Stężenie fipronilu w sierści spada i 2 miesiące po podaniu osiąga poziom 1 µg/g.
  • Po podaniu bezpośrednio na skórę zwierzęcia wyjątkowe działanie leku sprawia, że rozprzestrzenia się on po całym jego ciele.
  • Fipronil zatrzymuje się w warstwach tłuszczowych skóry oraz w mieszkach włosowych, skąd jest nieustannie wydzielany na skórę i sierść, zapewniając długotrwałe działanie.
  • Lek podaje się tylko w jednym miejscu: przed łopatkami u psa, zaś u kota dokładnie między łopatkami.
  • W celu skutecznego zwalczania kleszczy fipronil należy podawać co 4 tygodnie.
  • Psów nie należy kąpać 48 godzin przed i 48 godzin po podaniu fipronilu.
  • Pojedyncze kleszcze mogą zaatakować zwierzę nawet pomimo podania fipronilu, dlatego w przypadku niekorzystnych warunków nie da się całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia chorób zakaźnych.
  • W przypadku kotów fipronil nie jest wchłaniany przez skórę, przez co nie ulega metabolizmowi. U psów natomiast absorpcja przez skórę jest mała.
  • Fipronil jest dostępny na światowym rynku od ponad 15 lat.
 • KLESZCZE

  • Sezon aktywności kleszczy jest z roku na rok coraz dłuższy, między innymi z powodu zmian klimatycznych.
  • Wzmożoną aktywność kleszczy obserwuje się w temperaturze otoczenia powyżej 4–5° C.
  • Leki powinny zwalczać kleszcze przytwierdzone do nosiciela tak szybko, aby jak najbardziej ograniczyć możliwość przeniesienia przez nie chorób. Bakteria Borrelii potrzebuje zwykle 48 godzin do zarażenia zwierzęcia.
 • PCHŁY

  • Pchły przeważnie przenoszą się ze zwierząt na legowiska lub inne przedmioty, na których zwierzęta przebywają, np. dywany lub meble. W przypadku licznych kolonii pcheł należy w takich miejscach stosować odpowiednie środki owadobójcze i odkurzanie.
  • Dorosłe pchły, które można zauważyć na zwierzęciu, stanowią tylko 5% pasożytów atakujących nosiciela. Pozostałe 95% to jaja, larwy i nimfy bytujące w otoczeniu zwierzęcia – znajdują się w jego legowisku i wszędzie tam, gdzie zwierzęta przebywają najczęściej.
  • Postać rozwojowa pchły (tzw. nimfa) jest bardzo trudna do zwalczenia. Może ona znajdować się w stanie uśpienia 140 dni, a nawet dłużej.
  • Całkowity cykl życia pchły wynosi 3 tygodnie w sprzyjających warunkach, lecz może przedłużyć się do aż 6 miesięcy.

 Co wybrać - czyli Fypryst spot-on czy Fypryst spray?

 
 
 
 

Cena: 220,00 zł