Preparaty dla kotów przeciwko pchłom i kleszczom

Preparaty dla kotów przeciwko pchłom i kleszczom


		

 

 

 

Chcesz poznać naszą najbardziej aktualną ofertę?
Zajrzyj do działu
 >> Na TOPIE


 
 
Fiprex Spot on koty - preparat biobójczy przeznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u kotów
Fiprex Spot on koty - preparat biobójczy przeznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u kotów

Opakowanie:  1 pipeta
Producent  Vet-Agro

Preparat biobójczy przeznaczony do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u kotów.

 

Właściwości:

 • Substancja czynna preparatu (fipronil) wnika w naskórek, skąd jest systematycznie uwalniana na jego powierzchnię, tworząc powłokę ochronną.
 • Preparat wykazuje natychmiastowe działanie bójcze w stosunku do pcheł;
 • Kleszcze giną w czasie 24-48 godzin.
 • Preparat zabezpiecza KOTY przed ponowną inwazją kleszczy na okres 3-4 tygodni oraz pcheł na okres około 5 tygodni.
 

Wskazania:

 • Zwalczanie inwazji pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u kotów.
 

Przeciwwskazania:

 • Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe.
 • Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji.
 • Nie stosować u królików.
 

Stosowanie:

 • Droga podania - zewnętrznie, bezpośrednio na skórę.
 

Dawkowanie:

 • 1 tubka 0,7 ml (KOT - zawierająca 52,5 mg fipronilu) na kota,
 

Sposób podania:

 • Otworzyć tubkę przez oderwanie (przekręcenie) końcówki i odgarniając sierść zwierzęcia, nanieść zawartość tubki - bezpośrednio na skórę między łopatkami.
 • Nie należy kąpać kota 2 dni przed oraz 2 dni po podaniu preparatu.
 

Przechowywanie:

 • Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od ognia.
 

Ostrzeżenia:

 • Zaleca się wykonywać zabieg w gumowych rękawiczkach ochronnych.
 • Podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić.
 • Po zabiegu dokładnie umyć ręce.
 • Zapobiegać lizaniu sierści przez zwierzęta bezpośrednio po zabiegu.
 • Nie głaskać zwierzęcia w miejscu podania preparatu do 48 godzin.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Wyłącznie dla zwierząt. 
 • Do użytku zewnętrznego.
 

Działania niepożądane:

 • W przypadku polizania przez zwierzę miejsca zastosowania preparatu, może wystąpić ślinotok, wymioty oraz inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowiałość).
 • W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd lub przetłuszczony wygląd.
 • Działania niepożądane ustępują zwykle po 24 godzinach.
 • O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).
 

Zalecenia dla prawidłowego podania:

 • W celu uzyskania optymalnego efektu działania produkt należy podawać z zachowaniem minimum 4-tygodniowych odstępów pomiędzy kolejnymi aplikacjami.
 • Należy zawsze mieć na uwadze aktualny stopień nasilenia inwazji pcheł i kleszczy na danym terenie.
 • Preparat nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do skóry zwierzęcia. Po zabiciu kleszcze zazwyczaj spadają z sierści kota, natomiast te, które pozostaną, mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie.
 • W niekorzystnych warunkach po zastosowaniu preparatu mogą pozostawać na zwierzęciu pojedyncze ektopasożyty, w związku z tym nie można całkowicie wykluczyć możliwości przenoszenia chorób zakaźnych.
 • Pchły występują również w miejscach, w których przebywają zwierzęta (legowiska, dywany).
 • Miejsca te również powinny być poddane działaniu odpowiednich preparatów przeciwpasożytniczych i regularnie odkurzane.
 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Zapobiegać lizaniu sierści przez zwierzęta kilka godzin po zabiegu.
 • Nie stosować na uszkodzoną skórę kota.
 • Zwierzęta o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu nie powinny być poddawane zabiegowi.
 • Wszystkie koty i psy przebywające w gospodarstwie domowym powinny również podlegać leczeniu.
 • Podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić.
 • Zaleca się podawać preparat w gumowych rękawiczkach ochronnych. Unikać kontaktu preparatu ze skórą.
 • Po zabiegu dokładnie umyć ręce.
 • Nie dotykać zwierzęcia aż do całkowitego wyschnięcia preparatu.
 • W przypadku kontaktu preparatu ze śluzówką oka należy przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody.
 • Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu powinny zachować szczególną ostrożność przy jego aplikacji.
 • W badaniach prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych nie zaobserwowano negatywnego wpływu na reprodukcję ani negatywnego działania teratogennego.
 • Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących suk ze względu na brak danych bezpieczeństwa.
 • Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może wzrosnąć przy przedawkowaniu preparatu.
  • W wyniku przedawkowania może dojść do wystąpienia niekontrolowanych skurczy mięśni i drgawek.
  • W niektórych przypadkach obserwowano pobudzenie lub senność oraz nadwrażliwość na hałas i światło.
  • Stwierdzano także przejściowe zawroty głowy, nadmierne ślinienie się oraz nudności i wymioty.
  • W miejscu podania produktu może dojść do przejściowego zaczerwieniania lub podrażnienia skóry.
  • Wszystkie te objawy ustępują zwykle po upływie 24 godzin.
  • W celu zmniejszenia ich intensywności można zastosować leczenie objawowe.
 • Zastosowanie się do zaleceń producenta ogranicza do minimum pojawienie się działań ubocznych.
 
 
 

Cena: 17,00 zł
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2