Preparaty dla kotów przeciwko pchłom i kleszczom

Preparaty dla kotów przeciwko pchłom i kleszczom


		

 

 

 

Chcesz poznać naszą najbardziej aktualną ofertę?
Zajrzyj do działu
 >> Na TOPIE


 
 
Fypryst Koty - 10 pipet dla kota o wadze powyżej 1 kg
Fypryst Koty - 10 pipet dla kota o wadze powyżej 1 kg

Opakowanie:  10 pipet
Producent  Krka

WSKAZANIA

 • Leczenie i przeciwdziałanie infestacji pcheł (Ctenocephalides felis) i kleszczy (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) u kotów.
 • Leczenie i kontrola alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) u kotów.
 • Leczenie i przeciwdziałanie infestacji wszołów (Felicola subrostratus) u kotów.
 

PRZECIWWSKAZANIA

 • Ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u kociąt w wieku poniżej 8 tygodni lub ważących mniej niż 1 kg.
 • Nie stosować produktu u zwierząt chorych (cierpiących na choroby układowe, gorączkę) lub u zwierząt w okresie rekonwalescencji.
 • Nie stosować produktu u królików ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a nawet zgonu.

 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

 • Jeżeli dojdzie do wylizania preparatu może pojawić się krótkotrwałe ślinienie wywołane działaniem nośnika. Bardzo rzadko obserwowano również przejściowe reakcje skórne w miejscu podania (odbarwienie skóry i utrata sierści, świąd, zaczerwienienie skóry) oraz uogólniony świąd i wyłysienia. Czasami obserwowano nadmierne ślinienie się, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulica, depresja, nerwowość) lub wymioty.
 • Należy unikać przedawkowania.
 • W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich lekarza weterynarii.
 

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

 • Koty
 

DAWKOWANIE

 • Dawkowanie:
  • Należy podać zawartość 1 pipetki jednodawkowej o pojemności 0,5 ml na skórę między łopatkami.
 • Droga podawania:
  • Podanie zewnętrzne, na skórę.
 • Sposób podawania:
  • Należy wyjąć pipetkę jednodawkową z opakowania.
  • Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, odkręcić i zdjąć końcówkę.
  • Odwrócić końcówkę i umieścić drugim końcem na pipetce.
  • Nacisnąć i przekręcić końcówkę, aby przebić zamknięcie, po czym zdjąć ją z pipetki.
  • Odgarnąć sierść zwierzęcia na grzbiecie pomiędzy łopatkami tak, aby widoczna była skóra.
  • Przyłożyć koniec pipetki do skóry i kilkukrotnie ścisnąć, w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę.
 • Jedna dawka zapewnia ochronę przed infestacją pcheł przez okres 5 tygodni.
 • Produkt jest skuteczny przeciwko kleszczom przez okres 2 tygodni.
 • Ze względu na brak odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa minimalny okres pomiędzy kolejnymi zabiegami wynosi 4 tygodnie.
 

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

 • Należy unikać kontaktu preparatu z oczyma zwierząt.
 • Bardzo ważne jest, by podać produkt w miejscu, z którego zwierzę nie może go zlizać, oraz nie dopuścić do wylizywania go przez inne zwierzęta, z którymi przebywa.
 • Nie ma danych dotyczących skuteczności produktu po kąpieli/umyciu zwierzęcia szamponem w przypadków kotów. Niemniej jednak, na podstawie informacji dotyczących skuteczności u psów, które umyto szamponem 2 dni po podaniu produktu, nie zaleca się kąpania kotów przez 2 dni po podaniu produktu.
 • Pomimo podania produktu możliwe jest zagnieżdżanie się pojedynczych kleszczy, zatem nie można całkowicie wykluczyć ryzyka transmisji chorób zakaźnych w niekorzystnych warunkach. Zakłada się, że kleszcze zostaną zabite i odpadną z gospodarza w ciągu 24 do 48 godzin po infestacji, z powodu braku dostępu do jego krwi jako pokarmu. Zagnieżdżenie pojedynczych kleszczy po zastosowaniu produktu nie może być wykluczone. Jednakże zalecane jest usunięcie kleszczy z zwierzęcia w czasie stosowania preparatu w celu ochrony przed zagnieżdżeniem i pobieraniem krwi jako pokarmu.
 • Pchły przenoszone przez zwierzęta domowe często bytują w klatkach, miejscach gdzie zwierzę śpi i odpoczywa (np. na dywanie) oraz na sprzętach domowych. W przypadku masowej infestacji i tuż przed zastosowaniem środków ochronnych należy takie miejsca regularnie odkurzać oraz spryskiwać odpowiednimi środkami owadobójczymi.
 • Produkt Fypryst roztwór do nakrapiania może być podawany kotom hodowlanym i ciężarnym oraz kotom w okresie laktacji.
 
 

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

 • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Przechowywać w opakowaniu oryginalnym w celu ochrony przed światłem.
 • Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego weterynaryjnego.
 

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

 • Produkt może wywołać podrażnienie błon śluzowych i oczu.
 • Należy chronić usta i oczy przed kontaktem z produktem.
 • Zwierzęta lub osoby o znanej nadwrażliwości na środki owadobójcze lub alkohol powinny unikać kontaktu z produktem Fypryst roztwór do nakrapiania. Należy unikać bezpośredniego kontaktu zawartości pipety z palcami, a w przypadku, gdy taki kontakt miał miejsce, należy umyć ręce wodą i mydłem.
 • Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu preparatu z oczami, należy przepłukać je czystą wodą.
 • Po podaniu produktu należy umyć ręce.
 • Należy unikać dotykania leczonych zwierząt i nie należy zezwalać dzieciom na zabawę z nimi, aż do momentu wyschnięcia miejsca zastosowania produktu. Dlatego też zaleca się podanie produktu zwierzęciu w godzinach wieczornych. Wkrótce po zabiegu zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi.
 • Podczas podawania produktu nie należy palić, pić ani jeść.
 

PRZYDATNE INFORMACJE

 • FIPRONIL
  • Fipronil jest środkiem owadobójczym/roztoczobójczym należącym do grupy fenylopirazoli. Niszczy on stawonogi poprzez interakcję z ligandami kanałów chlorkowych, zwłaszcza tymi regulowanymi przez neurotransmiter kwasu gamma aminomasłowego (GABA). Blokuje w ten sposób pre- i postsynaptyczny transfer jonów chlorowych przez błony komórkowe, czego wynikiem jest niekontrolowana aktywność ośrodkowego układu nerwowego i śmierć owadów lub roztoczy.
  • Produkt Fypryst roztwór do nakrapiania zawiera substancję czynną fipronil, która posiada unikalny mechanizm działania przeciwko pchłom i kleszczom. Gromadzi się ona w tłuszczowej strukturze skóry i mieszkach włosowych, skąd jest sukcesywnie wydzielana na powierzchnię skóry i sierści, co zapewnia długoterminowe działanie produktu.
  • Całkowita dawka fipronilu wchłonięta przez skórę po miejscowym podaniu produktu Fypryst roztwór do nakraplania jest bardzo mała.
  • Po podaniu produktu Fypryst roztwór do nakrapiania, fipronil rozprzestrzenia się za pośrednictwem gradientu stężeń w skórze i sierści zwierząt od miejsca podania do obszarów peryferyjnych (lędźwiowych, bocznych, itd.)
  • Fipronil nie jest wchłaniany, a zatem nie jest metabolizowany w organizmie.
  • Stężenie fipronilu w sierści spada i 2 miesiące po podaniu osiąga poziom 1 µg/g.
  • Po podaniu bezpośrednio na skórę zwierzęcia wyjątkowe działanie leku sprawia, że rozprzestrzenia się on po całym jego ciele.
  • Fipronil zatrzymuje się w warstwach tłuszczowych skóry oraz w mieszkach włosowych, skąd jest nieustannie wydzielany na skórę i sierść, zapewniając długotrwałe działanie.
  • Lek podaje się tylko w jednym miejscu: przed łopatkami u psa, zaś u kota dokładnie między łopatkami.
  • W celu skutecznego zwalczania kleszczy fipronil należy podawać co 4 tygodnie.
  • Kotów nie należy kąpać 48 godzin przed i 48 godzin po podaniu fipronilu.
  • Pojedyncze kleszcze mogą zaatakować zwierzę nawet pomimo podania fipronilu, dlatego w przypadku niekorzystnych warunków nie da się całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia chorób zakaźnych.
  • W przypadku kotów fipronil nie jest wchłaniany przez skórę, przez co nie ulega metabolizmowi. U psów natomiast absorpcja przez skórę jest mała.
  • Fipronil jest dostępny na światowym rynku od ponad 15 lat.
 • KLESZCZE

  • Sezon aktywności kleszczy jest z roku na rok coraz dłuższy, między innymi z powodu zmian klimatycznych.
  • Wzmożoną aktywność kleszczy obserwuje się w temperaturze otoczenia powyżej 4–5° C.
  • Leki powinny zwalczać kleszcze przytwierdzone do nosiciela tak szybko, aby jak najbardziej ograniczyć możliwość przeniesienia przez nie chorób. Bakteria Borrelii potrzebuje zwykle 48 godzin do zarażenia zwierzęcia.
 • PCHŁY

  • Pchły przeważnie przenoszą się ze zwierząt na legowiska lub inne przedmioty, na których zwierzęta przebywają, np. dywany lub meble. W przypadku licznych kolonii pcheł należy w takich miejscach stosować odpowiednie środki owadobójcze i odkurzanie.
  • Dorosłe pchły, które można zauważyć na zwierzęciu, stanowią tylko 5% pasożytów atakujących nosiciela. Pozostałe 95% to jaja, larwy i nimfy bytujące w otoczeniu zwierzęcia – znajdują się w jego legowisku i wszędzie tam, gdzie zwierzęta przebywają najczęściej.
  • Postać rozwojowa pchły (tzw. nimfa) jest bardzo trudna do zwalczenia. Może ona znajdować się w stanie uśpienia 140 dni, a nawet dłużej.
  • Całkowity cykl życia pchły wynosi 3 tygodnie w sprzyjających warunkach, lecz może przedłużyć się do aż 6 miesięcy.

 Co wybrać - czyli Fypryst spot-on czy Fypryst spray?

 
 
 
 
 

Cena: 120,00 zł